PREZENTARE CULTURALAMonumente

Manastirea GovoraManastirea Govora
Conac construit la sfarsitul secolului al XIX-lea , in satul Stoenesti . Aici functioneaza dispensarul comunei Stoenesti.Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva",construita la 1860, în satul Stoenesti;

Biserica cu hramul „Sfantul Ioan Botezatorul", construita la 1819, în salul Neghinesti. Lacasul pastreaza fresce originale;

Biserica din lemn cu hramul „Cuvioasa Paraschiva", construita în satul Budurasti, la 1756, cu pridvor adaugat la 1881;

Biserica din lemn cu hramul „Sfântul Dumitru", construita la 1757, în satul Bârlogu;

Biserica din lemn cu hramul „Sfintii Voievozi", construita în satul Popesti , la 1782, cu zid de incinta în anul 1872.

Schitul Jgheaburi (Jgheaburile)

Locas de maici, situat în satul Piscu Mare, întemeiat conform traditiei la 1310, în vremea lui Radu-Negru Voievod de Sf. Nicodim de la Tismana. La început a fost o biserica din lemn si câteva chilii acoperite cu stuf care cu timpul s-a ruinat. Pe aceeasi temelie, la 1640, în vremea voevodului Matei Basarab si a Mitropolitului Teofil, a fost reconstruit si apoi rectitorit, în anii 1826-1827, de catre popa Ion Andronescu din Cacova si popa Ioan din Cheia. Biserica schitului, cu hramul „Intrarea Maicii Domnuluiîn Biserica",si celelalte constructii apartinatoare au fost renovate în anii 1940 si 1970. Aici se afla un izvor cu apa sulfuroasa la care numerosi credinciosi, îndeosebi la sarbatoarea Izvorul Tamaduirii. Facând referire, printre altele, si la Schitul Jgheaburi, in lucrarea sa „Cerurile Oltului", Î.P.S. Bartolomeu Anania spune :actuala biserica a schitului dateazade abia din 1827, ridicata de preotii din Cheia si Cacova pe locul celei zidite în vremea lui Matei Basarab, în 1640, locas care - si el –inlocuia vechea bisericuta de lemn. Pomelnicul, scris în zidul proscomidiarului de aici - care-1 copiaza, desigur, pe cel vechi , cu adausurile de riguare – incepe cu „leat 1300” .